Získejte dotace EU

Firmy, města, kraje i jednotlivci mají možnost získat finanční prostředky z Evropské unie na své podnikání, zvýšení životní úrovně či další aktivity. V rámci operačních programů zajišťujeme analýzy potřeb jednotlivých subjektů a jejich pokrytí z dotace EU.

Dotace EU pro soukromé osoby

V současné době mohou jednotlivci získat dotaci na výměnu starého kotle za nový ekologický. Celková podpora je omezena maximální výší 85 % z částky 150 tisíc Kč, přičemž celková přiznaná dotace se odvíjí od zvolené technologie nového topení a lokality žadatele. Minimální výše je pak 70 % způsobilých výdajů. Pro vlastníky pozemků jsou připraveny další možnosti čerpání dotace.

Dotace EU pro firmy

Mezi nejvíce vítané patří dotace směřující na výzkum a vývoj, popřípadě dotace snižující energetickou náročnost objektů. Dotovat však lze celou řadu oblastí dle potřeb daného subjektu.

Velmi vítané jsou dotace EU na podporu vzdělanosti. V prvním čtvrtletí 2017 se plánuje opětovné spuštění druhé vlny velmi populárního programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Firmy i jednotliví podnikatelé mohou získat dotaci EU ve výši až 85 % na školení svých zaměstnanců i samotných podnikatelů.

Aktuální dotační výzvy

Dotace EU vypisují jednotlivá ministerstva postupně, termíny spuštění se často posouvají. Proto je potřeba, aby firmy i orgány státní správy měly dostatek aktuálních informací k chystaným dotačním výzvám. Atraktivní dotační tituly byly v minulosti vyčerpány v řádu několika dnů či týdnů.

Ideální možností je svěřit správu termínů do rukou specialistů. Společnost MIDA Consulting zajišťuje dotace EU a průběžně informuje stávající i potenciální klienty o aktuálním vývoji v souvislosti s dotacemi. Rovněž zajišťuje analýzy potřeb a na jejich základě sestavuje úspěšné žádosti o dotaci. Klientovi je navíc k dispozici po celou dobu čerpání dotace.

You must be logged in to post a comment Login