Podnikání v síťovém marketingu – MLM

Podnikání v síťovém marketingu – MLM

Ptáte se co je to Multi level marketing (síťový marketing) nebo jednoduše řečeno MLM? Tak tuto otázku si klade asi každý kdo se už se zkratkou MLM setkal. O tomto způsobu podnikání se říká leccos. Někdo řekne že je to podvod, další že je to pyramida, jiný vám řeknou, že je to nejlepší byznys 21 století. Názorů je mnoho. Jak to vlastně s MLM je se vám pokusím vysvětlit v této sekci.

Jak již ze samotného názvu Multi level marketing vyplývá, že jde o marketing. Marketing má za úkol ovlivňovat poptávku po zboží, nebo službách a multi level zase napovídá, že jde o víceúrovňový marketing. Tedy jednoduše řečeno MLM je víceúrovňový prodej zboží nebo služeb. Pod tímto pojmem víceúrovňový prodej zboží nebo služeb si můžeme představit postupné připojování nových členů k již zapojeným jednotlivcům do systému. Takto vzniká jakási síť prodejců. Proto se dost často MLM nazývá i síťový marketing.

Základním principem MLM je tedy prodej produktu nebo služeb a to formou přímého prodeje. Přímý prodej znamená, že výrobce prodá výrobek přímo spotřebiteli přes nezávislého distributora (vy jste nezávislý distributor), a tím ušetří spoustu peněz za mezičlánky, které by musel financovat. Ušetřené peníze se pak rozdělí mezi výrobce a nezávislých distributorů (vás a vašich lidí ve struktuře). Ve finále tedy všichni vydělají. Pokud má společnost několik – úrovňový systém odměňování, může si dobrý nezávislý distributor zajistit téměř neomezený příjem. Nyní si vysvětlíme jaký je rozdíl mezi klasickým prodejem a přímým prodejem přes MLM.

MLM

MLM

 

You must be logged in to post a comment Login