Nejnovější trendy v oblasti přímého marketingu

Nejnovější trendy v oblasti přímého marketingu dávají pojmu direct marketing mnohem širší význam než v minulosti. Často se v této souvislosti zmiňuje pojem marketing přímých vztahů. Velmi dobře to vystihuje definice uváděna pod pojmem new direct marketing (NDM), jak ji uvádí David Shepard v knize New Direct Marketing: “NDM je informačně zaměřen marketingový proces, řízený databázovou technologií, která umožňuje marketérům vyvíjet a realizovat spotřebitelské marketingové programy a strategie. ”

Přibližně takto lze chápat direct marketing v současnosti, ačkoli různí odborníci a teoretici v oblasti přímého marketingu uvádějí své odborné práce či teorie pod vlastními názvy (new direct marketing, databázový marketing, maximarketing, integrovaný direct marketing, integrovaný databázový marketing atd.). Jednotlivé teorie se více nebo méně překrývají, tak jak se více nebo méně překrývají oblasti marketingu a marketingové komunikace.

Vývoj forem direct marketingu

V začátcích se pod pojmem direct marketing chápala forma marketingu, podle níž se výrobky zasílány od výrobců přímo ke spotřebiteli bez zprostředkovatelské distribuční cesty. Znamenalo to, že výrobní podnik vlastnil prodejny a jejich prostřednictvím prodával vlastní výrobky, realizoval direct marketing.

Později se s výrazným zlepšením a zkvalitněním poštovních služeb pod direct marketingem chápal marketing uskutečňován prostřednictvím pošty – zasílání katalogů nebo přímé zasílání výrobků.

Marketing logo

Marketing logo

You must be logged in to post a comment Login