Mladí lidé mají zdravější děti?

Stále více lidí odkládá založení rodiny na pozdější. Zatímco kdysi ženy rodily své první dítě často už před dvacítkou či krátce po ní, dnes není ničím neobvyklým, pokud má žena své první dítě ve třiceti nebo i později. No náš věk je jedním z faktorů, které ovlivňují mimo jiné i zdraví našeho dítěte.

Kritická 35-ka

Věk 35 let se považuje za jakousi věkovou hranici, po jejímž překročení stoupá i riziko různých vývojových vad plodu, včetně Downova syndromu. I to je důvod, proč jsou těhotné ženy po 35-tce více sledovány a doporučuje se jim řadu testů (mimo jiné i odběr plodové vody, tedy amniocentéza) na vyloučení různých poruch než u mladších těhotných žen. Podle nejnovějších výzkumů se dokonce zjistilo, že má-li žena dítě ve vyšším věku, zvyšuje se riziko, že její dítě bude trpět autismem. Výzkum ukázal, že u 40-leté ženy je až 50% vyšší riziko autismu u jejího dítěte (později v životě), než u dětí žen ve věku 25-29 let.

Netýká  se to jen žen

I když obvykle hovoříme o vlivu ženského věku na zdraví děťátka, zdravotní stav dítěte ovlivňuje i věk otce. I u mužů totiž dochází ke stárnutí a jisté degeneraci spermií, stejně jako u ženy se s věkem snižuje kvalita vajíček. Když je ženské vajíčko oplodněno poškozenou spermií, je vyšší šance, že miminko nebude zdravotně zcela v pořádku, a totéž platí i naopak, pokud je poškozené vajíčko oplodněno zdravou spermií.

Navíc, během let si lidské tělo ukládá různé chemické látky a jejich obsah v organismu se tak kumuluje. I to může ovlivnit různé nemoci a vývojové vady u dětí starších rodičů, neboť ve starším organismu je obsah některých nebezpečných toxických látek vyšší. Muži, kteří zplodili dítě ve vyšším věku (35 a později), vystavují své dítě riziku, že se u něj objeví některé neurologické poškození, jako například schizofrenie a také je vyšší riziko Downova syndromu či dalších poruch, což prokázaly i vědecké studie.

Přestože se běžně stávají otci muži ve věku 40, 50 nebo i více let, muži by si měli uvědomit, že to není jen věk ženy, který ovlivňuje zdraví jejich společného potomka, ale i jejich věk. Pokud je žena ve věku 35 a více let a má také staršího partnera (35 a více), riziko horšího zdravotního stavu jejich dítěte je podle vědců znásobeno.

Asistovaná  reprodukce

U starších párů se také často na zplození děťátka využívá i umělé oplodnění. I to může být jeden z faktorů, proč mívají starší rodiče méně zdravé děti jako ti mladší. U dětí “ze zkumavky” se podle několika výzkumů častěji vyskytují různá onemocnění jako u dětí počatých normálně.

Co lze dělat?

Samozřejmě, navzdory výsledkům studií, které potvrzují fakt, že mladší lidé mají zpravidla zdravější děti, nelze to brát jako pravidlo a házet flintu do žita. Jde jen o zvýšené riziko a do velké míry můžete zdraví svého dítěte ovlivnit i způsobem svého života. Pokud se snažíte žít zdravě a přistupujete ke svému zdraví zodpovědně, je velká šance, že i ve vyšším věku zplozené dítě bude v pořádku. Věk sice hraje velkou a významnou roli, ale hodně závisí i na dalších faktorech. Proto nelze příliš zobecňovat a jednoznačně tvrdit, že mladí lidé mají zdravější děti.

Příliš mladí

Na závěr je třeba ještě připomenout, že nejen vyšší věk je problémem. Mnoho různých zdravotních problémů se spojuje i s dětmi narozenými příliš mladým matkám, často v teenagerském věku. Hrozí předčasné porody as tím spojené komplikace u děťátka i v pozdějším životě. Také mívají miminka moc mladý matek nízkou porodní hmotnost, což může také vést k různým zdravotním potížím.

You must be logged in to post a comment Login