Mladé maminy po porodu nepokračují ve vzdělání ?!

Brání vzdělání porodem nebo rození dětí vzdělávání?

Myslíte si, že má vzdělání ženy vliv na těhotenství a její porody? Zřejmě ano – vždyť většinou to funguje tak, že vzdělané ženy rodí později a v počtu těhotenství jsou obvykle opatrněji než ty, které mají nízké vzdělání – pomyslíte si. I studie ukázaly, že téměř ve všech zemích mají ženy s vyšším vzděláním méně dětí. Nicméně dá se říci, že vzdělávací systém blokuje rození dětí, respektive reprodukční věk nebo otěhotnění překáží v cestě vzdělávání? Nebo platí obojí?

U dětí se vzdělávat nedá?

Nový výzkum Joela E. Cohena a jeho kolegů ukázal, že v Norsku – alespoň mezi populací norských žen v reprodukčním věku – zabraňuje vychování děti vzdělání více, než vzdělávání brání otěhotnění. Překvapivé poznatky z této studie byly zveřejněny v online sborníku Proceedings of the National Academy of Sciences.

Jasná  souvislost

“Tyto výsledky naznačují, že ženy s vyšším titulem mají nižší konečnou plodnost v průměru principiálně proto, že ženy, které mají jedno nebo více dětí, spíše opouštějí školy nebo nepokračují ve studiu a nikdy nedosáhnou vysokou úroveň vzdělání,” říká Cohen, který je vedoucím laboratoře populace na Rockefeller University a na Earth Institute při Columbia University.

Jak na to přišli?

Cohen a jeho spolupracovníci z University v Oslo sledovali všechny ženy, narozené v Norsku v roce 1964 až do konce jejich reprodukčního věku, přičemž se zaměřovali zejména na informace o vzdělání a počtu dětí. “Studii jsme realizovali v Norsku, protože je to místo, kde jsme mohli získat všechny tyto data, ne proto, že by to tam bylo velkým problémem,” vysvětluje autor studie podle stránek ScienceDaily.

Zjistili  opak předpokladů

Výzkumníci očekávali, že ženy ve věku kolem 40 let s vyšším vzděláním, budou mít méně dětí zejména proto, že vzdělávání omezuje plodné období (výrazně do něj zasahuje a ženy, které chtějí ukončit vysokoškolské vzdělání, těhotenství odkládají) a tím pádem i počet dětí. Zjistili však opak: ženy, které mají děti, už nemají s největší pravděpodobností snahu pokračovat ve vyšším vzdělávání a tento jev je podstatně výraznější než jev, že vysokoškolské vzdělání snižuje počet těhotenství. “To je hlavní přínos naší studie. Kvantifikovali jsme důležitost a souvislost plodnosti a vzdělání, “doplňuje spoluautor Kravdal.

Raději otěhotnět později?

Cohen a jeho kolegové nabízejí několik možných politických důsledků, které vyplývají z jejich zjištění. Například: Měly by být ženy odrazovány od těhotenství v mladém věku? Je to sporné, protože příliš dlouhým vzděláváním se zase oddaluje možný věk otěhotnění ženy, a pokud otěhotní ihned po škole, nemá žádnou praxi, s čím souvisí pozdější problémy se zaměstnáním. V případě, že si udělá i jakou-takovou kariéru, na děti jí už zbývá jen pár plodných let, a to není jisté, zda se jí s partnerem bude dařit, takže není vyloučeno, že taková žena nakonec zůstane bezdětná.

Pomoc  od státu

Vědci navrhují, že v neposlední řadě by měla být zavedena politika, která vyrovnává vliv plození dětí na vzdělávání – a to například snížením nákladů na péči o dítě pro matky, které studují. Díky takové politice by mohlo více žen, které mají skoro dítě, pokračovat ve vzdělávání. To je však záležitostí každé země a její zákonů.

You must be logged in to post a comment Login