Marketing

 • Úspěšný marketing začíná při dobrém produktu

  Úspěšný marketing začíná při dobrém produktu Občas se klienti obracejí na své agentury, aby jim účinnějším marketingem pomohly změnit názory zákazníků. Nic proti tomu, pokud...

 • Propagovat účinně a efektivně

  Propagovat účinně a efektivně Odpovědí je najít cesty, které jsou účinné, ale nestojí mnoho peněz. Menší firmy nemusí rezignovat. Mohou si dovolit rychlejší reakce, užší...

 • Podnikání v síťovém marketingu – MLM

  Podnikání v síťovém marketingu – MLM Ptáte se co je to Multi level marketing (síťový marketing) nebo jednoduše řečeno MLM? Tak tuto otázku si klade...

 • Nejnovější trendy v oblasti přímého marketingu

  Nejnovější trendy v oblasti přímého marketingu dávají pojmu direct marketing mnohem širší význam než v minulosti. Často se v této souvislosti zmiňuje pojem marketing přímých...

 • MLM – příležitost nebo lež?

  MLM – příležitost nebo lež? Někdo má pozitivní a jiný negativní zkušenost. Pravdou ale je, že MLM založené na praktickém využití kvalitního produktu či služby,...

 • Marketing v Česku

  O marketingu v Česku můžeme tedy hovořit až v souvislosti s rokem 89, kdy po převratu došlo k postupné transformaci našeho hospodářství z plánovaného, ​​centrálně řízeného...

 • Kdy a jak se pustit do marketingu

  Kdy a jak se pustit do marketingu Mám připravit marketingový plán před začátkem podnikání a investovat do reklamy předem? Kolik peněz musím mít na marketingovou...

 • Marketing

  Marketing je identifikace, zajišťování, předpokládání nebo ovlivňování poptávky po zboží a službách. Marketing závisí na reklamy a trhu. Marketing je metoda, kterou se řídí proces...

 • Jak odlišit MLM od pyramidové hry?

  Jak odlišit MLM od pyramidové hry? Často všichni slýcháme ať už z televize nebo internetu o nešťastnících, kteří naletěli podvodné firmě tvářící se jako společnost...

 • Jaké publikum, taková šou

  Jaké publikum, taková šou. To platí v Česku nejen v politice, ale i v marketingu. Bohužel. Národ český zaujmou negativní podněty více než ty pozitivní. Je...