Marketing v Česku

O marketingu v Česku můžeme tedy hovořit až v souvislosti s rokem 89, kdy po převratu došlo k postupné transformaci našeho hospodářství z plánovaného, ​​centrálně řízeného na tržní. Už v prvních letech po revoluci se Česko stalo dynamicky rozvíjející se krajinou a podnikatelé si začali uvědomovat potřebu stahování zahraničních poznatků a trendů z oblasti technologií, výzkumu, ale hlavně managementu (a tedy i marketingu), k čemuž značnou měrou přispěla i dostupnost různých publikací od renomovaných autorů. Nejen privatizací a umožněním soukromého vlastnictví, ale i přílivem zahraničních investorů, začal nebývalý rozvoj konkurence – nastaly odbytové problémy – jeden z hlavních činitelů pro vznik potřeby vytvoření marketingové strategie podniku.

Firmy se postupně začali zabývat problematikou tvorby, realizace a použití jednotlivých prostředků marketingové komunikace. Ze začátku se marketingová koncepce českých podniků soustřeďovala hlavně na klasický mediální způsob, čili reklamu. Spotřebitel se najednou doslechl o existenci, kvalitě a ceně produktů a služeb z rádia, mohl si o nich přečíst v novinách a vidět jejich v televizi. Postupně jsme si zvykli na téměř 10 minutové přestávky během filmů, na odevšad se usmívající tváře z letáků, plakátů a bilboardů, a reklama se stala nedílnou součástí našich životů. Výdaje na klasickou reklamu i v dnešní době stále rostou, i když její účinnost pomalu klesá a do popředí se dostává jiná forma podpory prodeje a marketingové komunikace jako jsou např. spotřebitelské soutěže, loterie, různé druhy certifikátů, podpora sportovních akcí, atd.

Marketing plan

Marketing plan

You must be logged in to post a comment Login