Marketing

 • Propagovat účinně a efektivně

  Propagovat účinně a efektivně Odpovědí je najít cesty, které jsou účinné, ale nestojí mnoho peněz. Menší firmy nemusí rezignovat. Mohou si dovolit rychlejší reakce, užší...

 • Podnikání v síťovém marketingu – MLM

  Podnikání v síťovém marketingu – MLM Ptáte se co je to Multi level marketing (síťový marketing) nebo jednoduše řečeno MLM? Tak tuto otázku si klade...

 • Nejnovější trendy v oblasti přímého marketingu

  Nejnovější trendy v oblasti přímého marketingu dávají pojmu direct marketing mnohem širší význam než v minulosti. Často se v této souvislosti zmiňuje pojem marketing přímých...

 • MLM – příležitost nebo lež?

  MLM – příležitost nebo lež? Někdo má pozitivní a jiný negativní zkušenost. Pravdou ale je, že MLM založené na praktickém využití kvalitního produktu či služby,...

 • Marketing v Česku

  O marketingu v Česku můžeme tedy hovořit až v souvislosti s rokem 89, kdy po převratu došlo k postupné transformaci našeho hospodářství z plánovaného, ​​centrálně řízeného...